Invia le tue foto alla nostra email

 

 

 

 

 

 

Home > Video - Videoclip > GIOCHI OLIMPICI - OLYMPIC GAMES

Atlanta 1996 - 20 Km. men
Cerimonia protocollare della premiazione della 20 Km. men con Jefferson Perez (1°) Ilya Markov (2°) e Bernardo Segura (3°)
youtube_pkSrPpaJCLI.jpg youtube_25qBXkTA6mY.jpg youtube_OiK1swb1cNY.jpg youtube_yhwch7XSJCM.jpg youtube_F_K1FQqZjsQ.jpg
Đánh giá ảnh này (Chưa có bình chọn nào)
Quá xấu
Xấu
Trung bình
Khá
Đẹp
Tuyệt vời