Invia le tue foto alla nostra email

 

 

 

 

 

 

نتائج البحث - "morioka_koichiro"
Morioka_no1jpg.jpg
Wajima 2011 - 50 Km.1906 مشاهدهJapan Championships after eathquake
Koichiro Morioka e Takayuki Tanii durante la gara
(Photo by Fumio Imamura - Japan)
Morioka_R.jpg
Wajima 2011 - 50 Km.1911 مشاهدهJapan Championships after eathquake
Koichiro Morioka durante la gara
(Photo by Fumio Imamura - Japan)
cerimonia_R.jpg
Wajima 2011 - 50 Km.1904 مشاهدهJapan Championships after eathquake
Il podio con Koichiro Morioka vincitore
(Photo by Fumio Imamura - Japan)
Cantones_20090190.JPG
La Coruna 2009 - 20 Km. men 1558 مشاهدهEder Sanchez (3 - MEX - 3° in 1:20:30), Koichiro Morioka (14 - JPN - 27° in 1:28:27) e Joao Vieira (16 - POR - 6° in 1:2:45) durante la gara
(Photo by Manolo Teijeiro - Spain)
Cantones_200921651.JPG
La Coruna 2009 - 20 Km. men 1848 مشاهدهKoichiro Morioka (14 - JPN - 27° in 1:28:27) all'arrivo
(Photo by Manolo Teijeiro - Spain)
La_Coruna_2009_06_20_0136.jpg
La Coruna 2009 - 20 Km. men2092 مشاهدهLuke Adams (4 - AUS - 6° in 1:21:30), Wei Yu (11 - CHN - 17° in 1:24:48) e Koichiro Morioka (14 - JPN - 27° in 1:28:27) durante la gara


2009_01_25_Kobe_104.jpg
Kobe 2009 - 20 Km. men1386 مشاهدهJapan Championships
L'arrivo vittorioso di Koichiro Morioka (3 - 1° in 1:21:16)
2009_01_25_Kobe_099.jpg
Kobe 2009 - 20 Km. men1375 مشاهدهJapan Championships
Koichiro Morioka (3 - 1° in 1:21:16) e Yuki Yamazaki (1 - 4° in 1:22:16) guidano il gruppo

2009_01_25_Kobe_092.jpg
Kobe 2009 - 20 Km. men1362 مشاهدهJapan Championships
Koichiro Morioka (3 - 1° in 1:21:16) e Yuki Yamazaki (1 - 4° in 1:22:16) guidano il gruppo
2009_01_25_Kobe_094.jpg
Kobe 2009 - 20 Km. men1401 مشاهدهJapan Championships
Koichiro Morioka (3 - 1° in 1:21:16) e Yuki Yamazaki (1 - 4° in 1:22:16) guidano il gruppo
2009_01_25_Kobe_088_new.jpg
Kobe 2009 - 20 Km. men1437 مشاهدهJapan Championships
Koichiro Morioka (3 - 1° in 1:21:16), Yuki Yamazaki (1 - 4° in 1:22:16), Yusuke Yachi (7 - 5° in 1:23:46) e Akihiro Sugimoto (4- DQ) guidano il gruppo
2009_01_25_Kobe_087_new.jpg
Kobe 2009 - 20 Km. men1375 مشاهدهJapan Championships
Koichiro Morioka (3 - 1° in 1:21:16), Yuki Yamazaki (1 - 4° in 1:22:16) e Akihiro Sugimoto (4- DQ) guidano il gruppo
2009_01_25_Kobe_078_new.jpg
Kobe 2009 - 20 Km. men1383 مشاهدهJapan Championships
Koichiro Morioka (3 - 1° in 1:21:16), Yuki Yamazaki (1 - 4° in 1:22:16) e Akihiro Sugimoto (4- DQ) guidano il gruppo nelle prime fasi di gara
2009_01_25_Kobe_075_new.jpg
Kobe 2009 - 20 Km. men1389 مشاهدهJapan Championships
Koichiro Morioka (3 - 1° in 1:21:16), Yuki Yamazaki (1 - 4° in 1:22:16) seguiti dal nascosto Akihiro Sugimoto (4- DQ)
Morioka1.jpg
Nomi (JPN) 2008 - 20 Km. men 1317 مشاهدهAsian Athletics Association Champiopnships
Koichiro Morioka (JPN - 32 - 1° in 1:21:55) e Akihiro Sugimoto (JPN - 15 - 2° in 1:22:09) seguiti da Takayuki Tanii (JPN - 19 - 3° in 1:22:31)
(Photo by Fumio Imamura - Japan for Associazione Italiana della Marcia)
Morioka.jpg
Nomi (JPN) 2008 - 20 Km. men 1384 مشاهدهAsian Athletics Association Champiopnships
L'arrivo di Koichiro Morioka (JPN - 32 - 1° in 1:21:55)
(Photo by Fumio Imamura - Japan for Associazione Italiana della Marcia)
2318266724_0536175233_o.jpg
Rosignano Solvay 2008 - 50 Km.1332 مشاهدهKoichiro Morioka (JPN - 51 - DNF), Diego Cafagna (ITA - 91 - 2° in 3:56:31), Zoltan Czukor (HUN - 112 - DNF) e Marco Giungi (ITA - 113 - DQ)
(Foto by Raffaele Farinola for Simone Francalacci - Italy)
2317478903_5df13a6095_o.jpg
Rosignano Solvay 2008 - 50 Km.1298 مشاهدهKoichiro Morioka (JPN) prima del ritiro
(Foto by Raffaele Farinola for Simone Francalacci - Italy)
giungi-cafagna-defendenti.JPG
Rosignano Solvay 2008 - 50 Km.1372 مشاهدهMarco Giungi (113 - DQ), Diego Cafagna (91 - 2° in 3:56:31), Koichiro Morioka (JPN - 51 - DNF) e Roberto Defendenti (225 - M40 - 1° in 1:35:27)
 
19 ملف على 1 صفحات